TUTKINNOT

Perustutkinnot Mikkelissä

Mikkelissä voi suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun International Business -koulutusohjelmassa.

International Business -kandidaattiohjelman esittelyvideo

Tieteelliset jatkotutkinnot

Tieteellisen jatkotutkinnon – lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon – voi suorittaa myös Mikkelissä. Jatkotutkinnon voi suorittaa yksilöllisesti, joten on suositeltavaa ottaa jo alkuvaiheessa yhteyttä oman alan laitokseen. Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköissä voi suorittaa jatkotutkinnon yliopistojen Mikkelissä oleviin osaamisaloihin liittyen. Lisätietoja saa Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköiltä ja opintoja järjestäviltä yliopistoilta:

Perustutkinnot monimuoto-opetuksena

Mikkelistä voi suorittaa useamman yliopiston aikuisille suunnattuja monimuotoisesti järjestettyjä maisterin tutkintoja. Monimuoto-opetuksessa opiskelija käy säännöllisesti opetusjaksoilla sekä suorittaa etätehtäviä ja tenttejä. Suoritustavat vaihtelevat yliopistoittain ja tutkinnoittain. Mikkelin yliopistokeskuksen emoyliopistosta Lappeenrannan teknillinen yliopisto tarjoaa monimuotoisesti suoritettavia tutkintoja seuraavasti:

Lappeenrannan teknillinen yliopisto:

 • Tutkinto-ohjelmat työn ohessa (DI, KTM)
  • Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelma (MEC & ELEC), Turku
  • Energiatekniikan EnTeDI-ohjelma
  • Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma, Lahti (KTM)
  • Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI, Lahti
  • Yrittäjyyden DI-ohjelma
  • Konetekniikan JEDI (mahdollista suorittaa etäopintoina)
  • Sähkötekniikan DIODI-ohjelma (mahdollista suorittaa etäopintoina)

Väylät tutkinto-opiskelijaksi

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kautta

Tutkintotavoitteinen opiskelu Mikkelin kesäyliopiston kautta

 • hoitotieteet, TtK / TtM, Itä-Suomen yliopisto
 • kauppatieteet, KTK/KTM, Itä-Suomen yliopisto
 • sosiaalihallintotieteet, YTM, Itä-Suomen yliopisto
 • sosiaalityö, YTK/YTM, Itä-Suomen yliopisto
 • terveyshallintotieteet, TtM, Itä-Suomen yliopisto
 • oikeustieteet, HTK, HTM, Itä-Suomen yliopisto